Efekty projektu

Zachęcamy do zapoznania się z efektami prac, które zostały zrealizowane w ramach projektu.

Prezentujemy zabytki przed, w trakcie i po konserwacji.

Przedstawiamy poszczególne etapy prac z komentarzem oraz ilustracjami.

Wybraliśmy najciekawsze pozycje, po to by ukazać szeroki zakres działań i interwencji, jakich wymagały drewniane zabytki. Niektóre z nich wydają się szczególnie ciekawe, jak badania rentgenowskie oraz UV, czy fumigacja związana z zamknięciem całego kościoła w szczelnym opakowaniu. Podczas prac zdarzały się zaskakujące odkrycia, które miały wpływ na diametralną zmianę wyglądu zabytku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego